EFT

Emotional freedom technique är en väldigt effektiv självhjälpsmetod inom energihealing.

Den bygger på att 85% av våra sjukdomar och besvär av olika slag beror på störningar i kroppens energisystem. Med EFT kan vi ta bort dessa störningar/blockeringar både enkelt, snabbt och effektivt. Det är ett sätt att med acceptans och förlåtande inställning ta hand om sina känslor som ställer till fysiska eller emotionella besvär.

EFT kan liknas med akupunktur utan nålar och metoden innebär att du “knackar” (tapping) på utvalda akupunkturpunkter, samtidigt som man fokuserar på det aktuella problemet.

Exempel på situationer där EFT kan vara till stor hjälp: Fobier, ångest, trauman, oro, ångest, sorg, depression, avundsjuka, stress, relationsproblem, godissug, sluta röka, huvudvärk eller andra smärttillstånd, också för bättre prestationer inom idrott, yrkesliv och studier med mera.

EFT fungerar därför att vår hjärna, vårt inre arbetar alltid tillsammans med vår fysiska kropp. Det vi tänker blir direkta effekter rent kroppsligt. Genom att vi med hjälp av knackningen/tappingen på akupunkturpunkterna ändrar våra tankar, ändrar vi också det som blivit i obalans i kroppen rent fysiskt.

 

Du kan antingen träffa mig personligen här på Koh Lanta eller via skype. Jag kan också lära ut metoden på ett par tillfällen så att du sedan kan fortsätta arbeta vidare själv hemma och ta hjälp av mig när du behöver.